Zakupiony towar który został szyty na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi jeśli nie ma wad.

W sprawach dotyczących reklamacji lub zwrotów proszę pisać na adres reklamacje@wisan.pl  z tytułem Reklamacja  nr zamówienia ( proszę podać nr zamówienia internetowego) 

lub odesłąć reklamowany towar na adres: Fabryka Firanek Wisan s.a.; ul. Włókniarzy 7; 39-451 Skopanie wraz z formularzem reklamacyjny do pobrania tutaj

z dopiskiem "REKLAMACJA" lub "ZWROT"