§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Obrus za 6,99zł”, zwanej dalej „Promocją”, jest Fabryka Firanek Wisan S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, NIP: 867-000-30-51, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem Promocji jest udostępnienie klientom, obrusu w cenie 6,99zł. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.sklep.wisan.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10.05.2024r. do wyczerpania zapasów.

Akcja promocyjna upoważnia każdego klienta do zakupów po osiągnięciu wartości koszyka za min. 99zł (suma wartości produktów nieprzecenionych oraz bez kosztów wysyłki) i odebrania obrusa przeznaczonego do promocji, w cenie 6,99zł. Wytypowane obrusy zmienią swoją wartość na 6,99zł w koszyku po zakończeniu procesu zakupu.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób. Promocja obejmuje wybrane obrusy znajdujące się w zakładce Nice PRICE.
Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z akcji, bez ograniczeń do momentu zakończenia akcji. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnikowi zostanie zwrócona równowartość, którą zapłacił za zwrócony towar. 


§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.wisan.pl
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

§4 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Wszystkie obrusy przeznaczone do promocji znajdują się pod tym linkiem https://sklep.wisan.pl/493-obrus-za-699-zl-przy-wartosci-koszyka-od-99-zl-bez-kosztow-wysylki

 

Pokaż mniej - ikona
group_work Zgoda na pliki cookie