Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy Państwa, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.F. „Wisan” S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@wisan.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych (tj. doręczenie katalogu lub ewentualnie obsługa subskrypcji newslettera) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi: kurierski,  mass mailingu

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymaniu katalogu lub ewentualnej subskrypcji newslettera.

Pokaż mniej - ikona
group_work Zgoda na pliki cookie