Regulamin Promocji "Oferta Specjalna Złote i Srebrne karty"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Oferta Specjalna Złote i Srebrne karty”, zwanej dalej „Promocją”, jest Fabryka Firanek Wisan S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, NIP: 867-000-30-51, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników programu Karty Lojalnościowej. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.sklep.wisan.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 9 lutego 2024r. Do 29 lutego 2024r.

Oferta specjalna upoważnia posiadaczy złotej karty do skorzystania z rabatu w wysokości 21%, natomiast posiadaczy srebrnej karty na rabat w wysokości 13% na wybrane produkty do promocji.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które są posiadaczami złotej lub srebrnej karty rabatowej. Promocja obejmuje wybrane produkty z najnowszego katalogu 2024.
Promocja nie obowiązuje w przypadku skorzystania z rabatu zapisania do newslettera.
W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien być zapisany do programu lojalnościowego i posiadać złotą lub srebrną kartę rabatową.
Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z akcji, bez ograniczeń do momentu zakończenia akcji. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnikowi zostanie zwrócona równowartość, którą zapłacił za zwrócony towar. 


§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.wisan.pl
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

§4 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Produkty objęte promocją  „Oferta Specjalna Złote i Srebrne karty”, znajdują się w zakładce „Karta Rabatowa”.

 

Pokaż mniej - ikona
group_work Zgoda na pliki cookie