§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Prześcieradło za 5zł”, zwanej dalej „Promocją”, jest Fabryka Firanek Wisan S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, NIP: 867-000-30-51, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem Promocji jest udostępnienie klientom, prześcieradła w cenie 5zł. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.sklep.wisan.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 23.02.2024r. do odwołania.

Akcja promocyjna upoważnia każdego klienta do zakupu którejkolwiek pościeli oraz dobrania prześcieradła przeznaczonego do promocji, w cenie 5zł.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób. Promocja obejmuje wybrane prześcieradła satynowe bez gumki.
Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z akcji, bez ograniczeń do momentu zakończenia akcji. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnikowi zostanie zwrócona równowartość, którą zapłacił za zwrócony towar. 


§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.wisan.pl
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

§4 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Wszystkie prześcieradła przeznaczone do promocji znajdują się pod tym linkiem https://sklep.wisan.pl/szukaj?s=160x210

Pokaż mniej - ikona
group_work Zgoda na pliki cookie