Regulamin Promocji "Drugi produkt – 50%"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Drugi Produkt -50%”, zwanej dalej „Promocją”, jest Fabryka Firanek Wisan S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, NIP: 867-000-30-51, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem Promocji jest udostępnienie klientom, drugiego zakupionego produktu, taniej o 50%. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.sklep.wisan.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 31 stycznia 2024r. Do 29 lutego 2024r.

Akcja promocyjna upoważnia każdego klienta do zakupu dwóch takich samych produktów przeznaczonych do promocji i otrzymania drugiego, taniej o 50%.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób. Promocja obejmuje wybrane produkty ze specjalnej zakładki, która mieści się na stronie głównej „Drugi produkt -50%”.
Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z akcji, bez ograniczeń do momentu zakończenia akcji. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnikowi zostanie zwrócona równowartość, którą zapłacił za zwrócony towar. 


§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.wisan.pl
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

§4 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Wszystkie produkty, które znajdują się w zakładce „Drugi produkt -50%”, mieszczącej się na stronie głównej sklepu, objęte są promocją.

Pokaż mniej - ikona
group_work Zgoda na pliki cookie