Regulamin Promocji "Szycie gratis"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Szycie gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest Fabryka Firanek Wisan S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, NIP: 867-000-30-51, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem Promocji jest udostępnienie klientom, usługę szycia darmową lub tańszą z rabatem. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.sklep.wisan.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10.04.2024r. Do 14.04.2024r.

Akcja promocyjna upoważnia każdego klienta do zakupu którejkolwiek firany lub zasłony ciętej z metra, i dobrania do niej usługi szycia, darmowej lub częściowo darmowej.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób. Promocja obejmuje wszystkie firany i zasłony cięte z metra. Promocji podlega każda usługa szycia za wyjątkiem usługi nabicia przelotek, której cena obniżona jest o 50%.
Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z akcji, bez ograniczeń do momentu zakończenia akcji. 
Towar zakupiony z usługą szycia na wybrany przez klienta wymiar, nie podlega zwrotowi. 


§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.wisan.pl
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

§4 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Wszystkie firany oraz zasłony cięte z metra (Firany i Zasłony metrażowe).

Pokaż mniej - ikona
group_work Zgoda na pliki cookie